02 ינואר, 2011

הצבע קלמן Vote Kalman

הצבע קלמן ליבסקינד
Vote for Kalman (the great) Libskind, an incisive critic of radical pro-Palestinianism