22 ינואר, 2011

לזכר הנפטרים - פרויקט בגוש עציון מטעם נשים בירוק