20 ינואר, 2011

האם הדוברים ידגישו או ישתיקו את הסכנות של הקמת מדינה פלשתינית?