10 ינואר, 2011

רשות העתיקות החלה היום לבצע תיקונים באתר הכותל הקטן-תודה לחברתנו ברכה סליי מירושלים