17 ינואר, 2011

תזכורת: שי ניצן: מותר לקרוא לסרס מתנחלים

דוגמית ממעללי שי ניצן - תודה לחברנו עו"ד בועז שפירא מתל-אביב