20 דצמבר, 2010

מכתב לשר המשטרה

שר המשטרה - מדוע משטרה פלשתינית משוטטת בגוש עציון

משטרה פלשתינאית על ציר 60 בגוש עציון! הנה תמונות: http://mattotarim1.blogspot.com/2010/12/blog-post_20.html

לאור יום, על ציר 60,  בין צומת גוש עציון לאפרת צפון רכב משטרתי של הרשות הפלשתינאית נראה נוסע לו בבטחה, ללא הפרעה. כשצולמו, סימנו, בחיוך רחב, את האות V (אות הנצחון).

הצילומים ע"י:  יהודית קצובר 0507161818 נדיה מטר 0505500834 - עדות ראייה. כל הכבוד

שר המשטרה הנכבד, בבקשה לעדכן -

הכיצד שוטרים פלשתינים מסיירים בגוש עציון?

האם הדבר מקובל על כב' השר?

אם כן - מתוקף איזה סידור הדבר מתאפשר.

אם לא - מה בדעת השר לעשות כדי שמקרים כאלה לא יישנו וכן, אילו צעדים יינקטו כדי לזהות ולנקוט סנקציות נגד ה"שוטר" בתמונה

בכבוד רב וברגשי תודה

סוזי דים, דוברת

מטות ערים

עותקים: נדיה מטר, יהודית קצובר