21 דצמבר, 2010

רוצים להאשים אותו כדי לאפשר הכנסת "קדימה" לממשלה במקומו