13 דצמבר, 2010

השרה לבנת למשפ' כהן פעילי מטות ערים מנתיבות: אפעל להמשך בנייה בהתנחלויות