20 דצמבר, 2010

שר המשטרה - מדוע משטרה פלשתינית משוטטת בגוש עציון