23 דצמבר, 2014

השר ישראל כץ נגד מדינה פלשתינית

השר ישראל כץ נגד מדינה פלשתינית