17 דצמבר, 2014

מגוון קורסים - בבית הספר ללימודי מקדש בירושלים

הקורסים מיועדים להתקיים במכון המקדש בירושלים. כן ניתן לקיימם גם במקומות נוספים בערי הארץ ובישובים לפי דרישה.

להלן רשימת הקורסים .  מפגש = שעתיים וחצי עם הפסקה באמצע.

א: הכמיהה אל המקדש.

2 מפגשים, בכל מפגש סידרת שיעורים בליווי שקופיות. כמו כן יתקיים  סיור, סיבוב שערים מיוחד למשתתפי הקורס או סיור במכון. הקורס מיועד לקהל הרחב.

ב: מצות עלייה להר הבית.

4 מפגשים, כמו כן יתקיים סיור בהר הבית. הקורס מיועד לכל אדם מישראל המגיע להכרה כי העלייה להר הבית היא מצוה מן התורה. ההשתתפות בקורס אפשרית גם לכל המעוניין לברר את שאלת העלייה להר הבית וחיובה בדורנו.

ג: הכרת בית המקדש.

5 מפגשים, כמו כן סיור מעמיק במכון המקדש. מיועד בעיקר לבני תורה.

ד: מצות בניין המקדש וחידוש העבודה בימינו.

8 מפגשים. מיועד בעיקר לבני תורה המעוניינים להתעמק בסוגיות אלו.

ה: מועדי השנה והרגלים במקדש.

6 מפגשים כולל סיור במכון המקדש. הקורס לבני תורה ולציבור הרחב.

ו: מורה הוראה בהלכות המקדש.

שנתי, לבחורי ישיבות, אברכים ורבנים. בסוף השנה תעודת הסמכה למורה הוראה בענייני המקדש.

ז: עבודת הלויים.

4 מפגשים. מיועד בעיקר ללויים.

ח: עבודת הכהנים בעזרה ובהיכל.

ששה שלבים, בכל שלב 4-6 מפגשים. א. הכנה לעבודה. ב. קרבן התמיד. ג.  קרבנות העוף. ד. מנחות. ה. טומאה וטהרה. ו. העבודות בעזרה ובהיכל.

בסיום כל אחד מהקורסים (פרט לקורס א דלעיל) - מבחן למעוניינים. העומדים בו יקבלו תעודה המעידה על  היותם מוסמכים בנושא.

לפנות:

מנהל בית הספר - הרב הלל בן שלמה – 0528606742, hillelbenshlomo@gmail.com

רכזת - עינת זיו – 0523752751, einat3000@gmail.com