02 דצמבר, 2013

Europe, The World Has Many Occupied Territories אירפה, יש בעולם הרבה שטחים כבושים