16 דצמבר, 2013

סגן שר החינוך: ראוי שכל תלמיד יבקר במוזיאון גוש קטיף בירושלים

 This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.