05 דצמבר, 2013

בעז אלברט עדיין עצור בגין הפשע הבא: להיות מתנחל. הנה עידכון