09 דצמבר, 2013

ח"כים וסגני-שרים לנתניהו: המולדת כולה שלנו, אל תיסוג