09 אוגוסט, 2013

צום (יום או חצי יום) ביום הנסיגה מגוש קטיף ושריפת בתי הכנסת