06 אוגוסט, 2013

חזון לאומי - מיזם חדש לסטודנטים (כולל מלגה)