27 אוגוסט, 2013

כותרות חשובות מפיו של סגן השר ונאמנו של רוהמ, אופיר אקוניס