11 אוגוסט, 2013

עצומה + הצטרפו למחאת הידיים האדומות נגד שחרור המחבלים הרוצחים! יום ב' 16:00-20:00 בת"א



     הצטרפו למחאת הידיים האדומות 

          נגד שחרור המחבלים הרוצחים!

ביום שלישי מתוכנן שחרורם של 26 מחבלים רוצחים.

הצטרפו  למחאה על האבסורד של שחרור הרוצחים :  

 יום שני  ו' אלול   12.8      16:00 - 20:00  בתל אביב 

מול משרד הביטחון - הקריה,  גינת שרונה צומת קפלן פינת דווינצי' 

                                             

אלמגור-ארגון-נפגעי-טרור   והמשפחות השכולות  


ממשיכים לחתום ולהפיץ את העצומה נגד שחרור המחבלים הרוצחים:

www.atzuma.co.il/dontfree