05 יוני, 2013

הניו-יורק-טיימס: הפלשתינים רוצים את לטרון

 
לעיל - הפלשתינים רוצים כעת את לטרון (כתבה בניו-יורק טיימס)

ככה זה עם שיטת "שטחים תמורת שלום" --  נותנים אצבע (אוסלו, התנתקות) והפלשתינים רוצים את כל היד