27 יוני, 2013

אלוני ממרא - סיור יחודי מחר יום שישי