24 יוני, 2013

המנהיג היהודי-אמריקני מורטון קליין נגד מדינה פלשתינית - באנגלית. גדול