28 יוני, 2013

חומר ארכיוני מאלף - ראיונות מן הארכיון המפורסם של פעיל ארץ ישראל נרי אבנרי

http://www.news1.co.il/Archive/003-D-84820-00.html