26 מאי, 2013

אמירה חשובה של השר ד"ר עוזי לנדאו נגד מדינה פלשתינית