29 מאי, 2013

ידיעות אחרונות שמו לב שיש עיר פלשתינית עויינת חדשה בשומרון