10 מאי, 2013

נדיר: הרב צבי יהודה הכהן קוק - בנאומו המפורסם "איפה שכם שלנו"