12 מאי, 2013

יום השנה השמיני לעקירת יישובי גוש קטיף וצפון השומרון