28 ספטמבר, 2012

כולנו צביקי סטרוק One for all, all for Zviki Struck