09 ספטמבר, 2012

Imperative! - Beduin take-over of Negev, Galil, Yehuda&Shomron as well