06 ספטמבר, 2012

נתניהו בונה עיר חדשה ביהודה ושומרון!! יופי! אה...הוא בונה עיר פלשתינית חדשה,אופס