24 ספטמבר, 2012

קונצרט סוכות, עטרת כהנים Concert Sucot, Ateret Kohanim