04 אפריל, 2012

youtube: Netanyahu Olmert סרטון: נתניהו אולמרט

English & unsubscribe info -- see below

                                                                                                                                               רוצה להימחק מרשימת התפוצה? ראה בסוף

can't read the Hebrew? Open the attachment

בלוג http://mattotarim1.blogspot.com עכשיו בפייסבוק  http://www.facebook.com/MattotArim

 

סרטון: נתניהו ממשיכו של אולמרט
Is Netanyahu a copy-paste of Olmert?
 
נפרסם את תגובת לשכת רוה"מ בנימין נתניהו אם תתקבל
We will distribute responses from Netanyahu's office if received 
 

קבלת את המייל הזה מחבר, רוצה להצטרף לרשימת התפוצה? שלח דוא"ל ריק אל mattotarim-subscribe@eretz.org

got this from a friend,  want to join our distribution list? send a blank email to mattotarim-subscribe@eretz.org

לתגובות או לרישום ידידים הגרים בחו"ל mattot.arim@gmail.com

Comments? Or: Want your friends in USA etc. to join our foreign list? Contact mattot.arim@gmail.com

 

הצעת חוק מאחזים-כצלה ואח':אנא היה נוכח,וכמובן להצביע בעד!תודה!סוזי דים

PLEASE BE SURE TO COME TO VAADAT SARIM ON SUNDAY & VOTE FOR MAACHAZIM LAW! THANKS!  PLEASE BE SURE TO COME TO VAADAT SARIM ON SUNDAY & VOTE FOR MAACHAZIM LAW!

 

 

Our blog: http://mattotarim1.blogspot.com Now on Facebook: http://www.facebook.com/MattotArim

רוצה להימחק מהרשימה? שלח דוא"ל ריק אל mattotarim-unsubscribe@eretz.org

to unsubscribe, pls send a blank email to: mattotarim-unsubscribe@eretz.org