23 אפריל, 2012

בארץ ישראל יוזמה של בני נוער: השבתה והפגנה ביום א' - לא להרס הבתים

 
יוזמה של בני נוער - שביתה ביום א' 
 לא חוזרים לשגרה - כשיש איום הרס על בתי יהודים! כל מי שיכול להפיץ ולהצטרף!
קישור מרוטר: