01 אפריל, 2012

מחטף של השמאל: להרוס 8 מפעלי חקלאות ביהודה ושומרון