02 אפריל, 2012

ד"ר גדי אשל, ממייסדי מטות ערים, עושה שיפוצים ביישוב חומש שעדיין הרוס