12 דצמבר, 2011

SMS - yes, it gets there מסרונים - כן, זה מגיע ליעד