04 דצמבר, 2011

- בשם הצדק, בשם גלעד זר הי"ד רמת גלעד