20 דצמבר, 2011

הרמת כוסית גדעון סער (מתנגד להקמת מדינה פלשתינית)