11 דצמבר, 2011

- דיווח מראשי מטה ארץ ישראל בחיפה והצפון - דוד טטרסקי מצעד זכויות האדם הציוני

Subject: מצעד זכויות האדם הציוני
 
יום זכויות האדם -
מצעד תלאביב - 9 בדצמבר 2011
 
 
 
 - זכויות אדם - גם לאדם הציוני 
- זכויות אדם למפוני גוש קטיף
- זכויות אדם לחקלאי הגליל התחתון
- זכויות אדם הציוני לביטחון ולהגנה עצמית
- זכויות אדם להגנה על רכושו של האדם הציוני בנגב
- זכות האדם הציוני לבנות ולהתיישב בכל מקום בארץ ישראל