27 ספטמבר, 2018

[Mattotarim] טראמפ אמר דבר נורא Oy... Trump's crossed over

 

English & unsubscribe info -- see below

רוצה להימחק מרשימת התפוצה? ראה בסוף

Can't read the Hebrew? Click Facebook Mattot Arim:

https://www.facebook.com/MattotArim/posts/2096414343716272?__xts__[0]=68.ARB2_6VlJJCQmE-eD4PXYUOwXhaic5F9mUt7fR0g5Rhg9ZC3C8z92TXYSUCxlqQldZ5RH2G9TZCXRRaWJgIZWr432jBSOTkDlwbcK4sTRa-CYkb6dXWtBfz1GXUnb1DXHWhNodrjaPRz5WC__T6hcrCjC80Vlav0qVD-RdwAYx9iH-hIKK6IgA&__tn__=-R

 

 

אסון: טראמפ הודיע על תמיכה בהקמת מדינה פלשתינית

הדיווח הוא בראש הכותרות בכל עיתוני המדינה, ובעולם

https://news.walla.co.il/item/3189453

 טרגדיה לישראל...

 

אנא פנו מייד לשרים

למשל

 

שרים וח"כים שלום, אנא להודיע מייד על התנגדותך לתכנית טראמפ להקמת מדינה פלשתינית.

כל תכנית שמטרתה מדינה פלשתינית – מדאיגה ומסוכנת.

לא מסכנים את קיומה של ישראל בעבור כל הון (ושגרירות) שבעולם!

בברכה, (שמך המלא)

 

כתובות המייל EMAIL ADDRESSES: ISRAELI MINISTERS & MK'S: : שרים וח"כים

Sar@mof.gov.il; yoavg@knesset.gov.il; elic@knesset.gov.il; shaskel@knesset.gov.il; yedelstein@knesset.gov.il; amiro@knesset.gov.il; oakunis@knesset.gov.il; gerdan@knesset.gov.il; nboker@knesset.gov.il; dbitan@knesset.gov.il; anatb@knesset.gov.il; ggamliel@knesset.gov.il; davraham@knesset.gov.il;sar@molsa.gov.il; yiskatz@knesset.gov.il; zakil@knesset.gov.il; ymazuz@knesset.gov.il; anagosa@knesset.gov.il; nkoren@knesset.gov.il; mregev@knesset.gov.il; ysteinitz@knesset.gov.il; ebendehan@knesset.gov.il; nissan@knesset.gov.il; ashaked@knesset.gov.il; smoalemr@knesset.gov.il; dazulay@knesset.gov.il; aderey@knesset.gov.il; ieichler@knesset.gov.il; mgafni@knesset.gov.il; ylitzman@knesset.gov.il; mporush@knesset.gov.il; amarh@knesset.gov.il; rilatov@knesset.gov.il; odedfo@knesset.gov.il; michaels@knesset.gov.il; sterne@knesset.gov.il; lishkat_sar@education.gov.il;aliberman@knesset.gov.il; ylevin@knesset.gov.il; zelkin@knesset.gov.il;  sar@mops.gov.il;

 

תודה רבה!!! ואנא – העבירו הלאה. חג שמח, מתנדבי מטות הערים

 

OY! Trump Now Favors a Two-State Solution

http://www.jewishpress.com/news/us-news/oy-trump-now-favors-a-two-state-solution-seeks-mideast-peace-before-end-of-first-term/2018/09/26/

Contact Israeli ministers – email addresses above. You can say something like

 

Minister, only u can tell Pres Trump how dangerous PalestinianState is for Israel

Hope to hear from you! Sincerely (your full name)

 

 

Thanks for helping Israel! And please share…each additional pair of eyes, helps!

 

רוצה להימחק מהרשימה? שלח "הסר" אל mattot.arim@gmail.com

to unsubscribe, please send "unsubscribe" to: mattot.arim@gmail.com

 

קבלת את המייל הזה מחבר, רוצה להצטרף לרשימת התפוצה? שלח מייל "צרפו אותי" אל mattot.arim@gmail.com

Comments? Or: Want to join our list? Send a request to mattot.arim@gmail.com

 

To ensure you continue receiving our emails, simply reply "thanks for your email", to mattot.arim@gmail.com

כדי להבטיח שתמשיך לקבל את המיילים שלנו, השב "תודה על המייל" אל  mattot.arim@gmail.com