28 יולי, 2018

יולי אדלשטיין ויחסו לעמותת שמאל

יחסו המיוחד של יו"ר הכנסת יולי אדלשטיין yedelstein@KNESSET.GOV.IL
לעמותת השמאל "המכון הישראלי לדמוקרטיה"
 

בלי וירוסים. www.avast.com