23 יולי, 2018

סליחה?? השר כחלון השתגע, נא להפיץ

סליחה??
השר כחלון מחלק, סתם כך, נתחי קרקע בירושלים לערבים??
אם אותם ערבים טוענים שהם הבעלים – שיגשו לבית משפט ויוכיחו.
היות שאין להם הוכחות – מה פתאום לחלק להם אדמות סתם כך?
 
 

בלי וירוסים. www.avast.com