28 יוני, 2018

יש פתרון לעזה, בדקות אחדות. ד"ר גיא בכור.

יש פתרון לעזה, בדקות אחדות. ד"ר גיא בכור. (תודה לקטי כהן מגבעת שמואל)
 

בלי וירוסים. www.avast.com