24 יוני, 2018

צארלס קרוטהאמר, הפרשן שנפטר, בנושא “ציונות אינה משיחיות – אוסלו הוא משיחיות”

   צארלס קרוטהאמר, הפרשן שנפטר, בנושא "ציונות אינה משיחיות – אוסלו הוא משיחיות"
 
     "האם החלום הציוני המקורי עצמו לא היה משיחי?" ... הייתי טוען בדיוק להיפך. הציונות היא אנטיתזה למשיחיות ... הציונות היא אידיאולוגיה של הסתמכות עצמית.... היא מסרבת להסתמך על אחרים ... הציונות קיבלה את העולם בדיוק כפי שהיה והחליטה כי ... ליהודים אין עתיד בגולה ... ושבניין ציון יהיה תלוי בפעולה היהודית, ביוזמה היהודית, באומץ יהודי ...
    אוסלו, לעומת זאת, היה ביטוי עליון למשיחיות הפוסט-ציונית ... מדוע? בגלל הפסיביות שלה ... היא האמינה בהפקדת הביטחון, הבטיחות,  ואולי עצם קיומה של המדינה היהודית בידי אויבים מושבעים. מאז למדנו, למרבה העצבות והזוועה, שאי אפשר לסמוך על קבלני-משנה בכל הנוגע לביטחונו של הניסוי הציוני ... החדשות הטובות הן שישראל התעוררה מן ההזיה הזו, הפיתוי המשיחי ההרסני ביותר מאז שבתאי צבי. ... לאוסלואיזם עדיין יש מי שדבק בה, ככת. אבל רובו של העם היהודי התעורר, הבה נקווה לא מאוחר מדי, ופעם אחת ולתמיד גמר אומר לא להיכנע שוב לפיתוי המשיחי."
 
הדברים נאמרו בנאום בשנת 2002.

"Was not the original Zionist dream itself messianic?" ...I would argue precisely the opposite. Zionism is the antithesis of messianism.... Zionism is supremely an ideology of self-reliance.... It refuses to depend on others.... Zionism accepted the world precisely as it was and decided that ...the Jews had no future in the Diaspora and ...that the building of Zion would depend on Jewish action, Jewish initiative, Jewish courage....

Oslo, on the other hand, (was) a supreme expression of post-Zionist messianism.... Why? Because of its passivity.... It believed in entrusting the security, the safety, perhaps even the very existence of the Jewish state into the hands of sworn enemies. We have now learned, to our sadness and horror, that one cannot contract out the safety of the Zionist experiment to others.... The only good news is that Israel has awoken from that reverie, the most disastrous messianic seduction since Shabbetai Zvi....Osloism still has its cultic adherence. But the body of the Jewish people has awoken, let us hope not too late, and once and for all determined never again to succumb to the messianic temptation.

 

https://www.jta.org/2018/06/22/news-opinion/charles-krauthammer-zionism-antithesis-messianism?utm_source=JTA%20Maropost&utm_campaign=JTA&utm_medium=email&mpweb=1161-4879-25254

 

 

  

https://www.jta.org/2018/06/22/news-opinion/charles-krauthammer-zionism-antithesis-messianism?utm_source=JTA%20Maropost&utm_campaign=JTA&utm_medium=email&mpweb=1161-4879-25254


בלי וירוסים. www.avast.com