12 יוני, 2018

הרשפ: נפתור את משבר עזה בתמורה להקמת מדינה בשיטת "עזה תחילה". ישראל דחתה

הרשפ: נפתור את משבר עזה בתמורה להקמת מדינה בשיטת "עזה תחילה".
ישראל דחתה
הערה: המושג "מדינה" במשפט הבינלאומי מתייחסת לישות בלתי-הפיכה (אם קמה וכשלה – לא ניתן לבטלה) ובעלת סמכויות מוחלטות וזוהי כנראה הסיבה שישראל דחתה על הסף יוזמה זו
 
A senior Israeli Foreign Ministry official with access to Prime Minister Benjamin Netanyahu told Al-Monitor that Jerusalem is well aware of Ramallah's interest in resolving the Gaza crisis on the way to launching a two-state solution process by the international community. From Israel's standpoint, however, this is out of the question, and Netanyahu has had a few exchanges about this with US President Donald Trump.

Read more: http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2018/06/israel-palestine-state-negotiations-proposal-gaza-jericho.html#ixzz5IDLVdWAJ


בלי וירוסים. www.avast.com