24 מאי, 2018

Why an Israeli soldier was critically injured

Unpicking the seams of civilized society - Meet Julia!