14 מאי, 2018

בחג השבועות ילדך צריך ללמוד ממך

 
בחג השבועות ילדך צריך ללמוד ממך
 
בחג השבועות נצלו את ההזדמנות ללמד את ילדיכם על ארץ ישראל ביהדות.
ילדיך שומעים יום-יום על "פתרון שתי מדינות".
הם לא שומעים מספיק על חשיבותה של ארץ ישראל.  נאמנות לארץ ישראל עוברת מהורה לילד וממורה לתלמיד.
 
מקורות מארון הספרים היהודי:
 
רש"י הראשון על התורה (בראשית א' א') . רש"י פותח את פירושו המפורסם באזהרה שהיהודים ייאלצו להתמודד עם טענה כאילו גזלו את ארץ ישראל ("ליסטים אתם").
רש"י מבהיר שהמצוות חשובות יותר מסיפור בריאת העולם ובכל זאת, סיפור בריאת העולם הוקדם לתיאור המצוות - כדי לסתור  את טענת ה"כיבוש" השכיח בימינו (טענת "לסטים אתם").
 
פרשת לך-לך: הנושא הראשון שעולה בין האלוקים לבין היהודי הראשון, אינו דמוקרטיה, ולא "ואהבת לרעך כמוך", ואפילו לא שבת -- אלא ארץ ישראל ("לך לך מארצך...אל הארץ אשר אראך").
 
ויקרא פרק כ"ה פסוק כ"ג. אסור לנו, בני העם היהודי, למכור את ארץ ישראל (ובוודאי שלא לתת אותה לאחרים  חינם אין כסף במהלך מדיני).
 
במדבר פרק ל"ג פסוק נ"ג: מצוות יישוב הארץ. ב"מקראות גדולות" ניתן למצוא את פירוש הרמב"ן לפסוק הזה: "לא נעזבנה  ביד זולתנו מן האומות" (כגון האומה הערבית, בימינו). 
 
דברים פרק ז' פסוק ב'. מצוות "לא תחנם" המפורסמת. נזגרו ממנה כמה איסורים, למשל:
  1. "לא תיתן להם חניה בקרקע"; איסור על מכירה או השכרה של ארצנו לגויים.
  2. "לא תיתן להם חן" - לא לשבח וליפות תרבות של גויים שסותרת את התרבות היהודית. למשל, בדורנו אמן ישראלי הציג בשבדיה "יצירת אמנות" שניסתה ליפות את הטרור. ה"יצירה" כללה בריכת-דם, אדומה ואלגנטית, שעליה צפה תמונה של מחבלת מתאבדת יפה שנראית כמו שלגיה. למזלנו, שגריר ישראלי אמיץ, צבי מזאל, השחית את "יצירת האמנות":  http://rotter.net/cgi-bin/forum/dcboard.cgi?az=show_thread&forum=gil&om=5216&omm=27
 
פרשת האזינו - דברים פרק ל"ב פסוק כ"א:  "הֵם קִנְאוּנִי בְלֹא-אֵל... וַאֲנִי אַקְנִיאֵם בְּלֹא-עָם"
(פסוק אקטואלי מאלף: היות שעם ישראל עורר את קנאת ה' ע"י כך שעובד אלילים שאינם אלוקים אמיתיים --
בתמורה -- עם ישראל עלול לסבול מעם אחר שאינו באמת עם.
אין חדש תחת השמש - הלא-עם הפלשתיני מוזכר בתורה!
 
יהושע פרק ט"ו - תיאור גבולות הארץ, הכוללים כמובן את כל יהודה ושומרון. להראות לילדים במיוחד את גבולות שבט יהודה שכוללים (פסוק מ"ז) את "עזה בנותיה וחצריה" (עזה והסביבה, כולל גוש קטיף).
 
תלמוד (גמרא), מסכת עירובין, דף מ"ה, עמוד א' (מתאים לילדים יותר גדולים ומצריך הסברים). הנושא: דיני שבת. באופן כללי, מותר לחלל שבת אך רק כדי להציל חיי אדם ("פיקוח נפש") - לא כדי לחסוך כסף. עם זאת, מוסבר שאם גויים באים לגנוב אפילו קש ותבן (או חפץ פעוט-ערך אחר), מיישוב שנמצא על הגבול, מחללים את השבת כדי למנוע זאת מהם. המסר? שוב - חשוב לשמור על ארץ ישראל -אפילו אם נדרש חילול שבת שהוא איסור חמור ביהדות.
 
המדרש על דברים י"ב פסוק י"ט: "ישיבת ארץ ישראל שקולה כנגד כל המצוות"
 
"איפה שכם שלנו??" - נאומו המפורסם  של האב הרוחני של גוש אמונים, הרב צבי יהודה הכהן קוק.
לנאום פן נבואי - הושמע זמן קצר לפני שחרור חברון, שכם ושטחי יהודה ושומרון במלחמת ששת הימים: http://www.youtube.com/watch?v=cLywerLqZa0
 
מגילת העצמאות  - אינה פותחת במילים "דמוקרטיה", "שלום" או "שיוויון זכויות". פותחת במלים "בארץ ישראל":  http://main.knesset.gov.il/About/History/Pages/Declaration.aspx
 
 
ככל האפשר, העבר את הדברים גם למורים שאיתם אתם בקשר, כדי שהמורים - יעבירו  לתלמידיהם, לא רק בבתי הספר הדתיים אלא בכל בתי הספר.
 
 

בלי וירוסים. www.avast.com