05 מאי, 2018

ירושלים ובג"צ - מיידי

.
להעביר מייד לשרים! הנה מכתב לדוגמה, הפיצו בבקשה, ניתן כמובן לנסח מחדש כרצונך:
 
כבוד השר!
חשוב שתהיה נוכח בכל הישיבות שמקיימים השרים ביום א הזה, 6.5:
א. כדי לתמוך בפסקת ההתגברות  במלים ובמעש (הפסקה קובעת שמותר לכנסת לחוקק גם אם שופטי העליון מתנגדים). בית המשפט אינו ממשלת-על וגם לא פרלמנט-על. https://www.srugim.co.il/252862-%D7%A4%D7%A1%D7%A7%D7%AA-%D7%94%D7%94%D7%AA%D7%92%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%92%D7%99%D7%A2%D7%94-%D7%9C%D7%94%D7%9B%D7%A8%D7%A2%D7%94
ב. כדי להבהיר לרוהמ, שאסור שהליכוד יחלק את ירושלים, גם אם הנשיא טראמפ מציע זאת! http://www.davar1.co.il/124611/
תודה רבה! (שמך המלא)
 
כתובות מייל:
 

EMAIL ADDRESSES: ISRAELI MINISTERS & MK'S: : שרים וח"כים

Sar@mof.gov.il; yoavg@knesset.gov.il; elic@knesset.gov.il; shaskel@knesset.gov.il; oakunis@knesset.gov.il; gerdan@knesset.gov.il;  ggamliel@knesset.gov.il; davraham@knesset.gov.il;sar@molsa.gov.il; yiskatz@knesset.gov.il; zakil@knesset.gov.il; mregev@knesset.gov.il; ysteinitz@knesset.gov.il;  ashaked@knesset.gov.il; dazulay@knesset.gov.il; aderey@knesset.gov.il;  ylitzman@knesset.gov.il; lishkat_sar@education.gov.il;aliberman@knesset.gov.il; ylevin@knesset.gov.il; zelkin@knesset.gov.il; sar@mops.gov.il;


בלי וירוסים. www.avast.com