06 מרץ, 2018

נתניהו אומר לא למדינה פלשתינית, ביי-ביי נאום בר-אילן

ביי-ביי נאום בר-אילן Good-bye, Bar-Ilan speech
Netanyahu: 2-state solution "doesn't work"
נתניהו לעיתונאים בכירים בוושינגטון: פתרון 2 המדינות לא עובד
 
"You can bring models, theoretical models, (which) say it will be good if we give them a state. Empirically, it doesn't work with what we see. When we leave land, terror organizations take it up. Immediately."
 
(yesterday 5 March, Netanyahu sat with a couple dozen reporters in the president's official guest house and took questions)

בלי וירוסים. www.avast.com