14 נובמבר, 2016

בג"צ -מהו אקטיביזם שיפוטי? והאם ביקורת הימין על הבג"צ מוצדקת או בלתי מוצדקת

בג"צ -הרצאה כ-15 דקות של פרופסור מנחם מאוטנר
מהו אקטיביזם שיפוטי -- והאם ביקורת הימין על הבג"צ מוצדקת או בלתי מוצדקת